Ana Sayfa Yaşam 7 Aralık 2021 2 Görüntüleme

Cayma bedeli nedir ve nasıl hesaplanır? Sözleşmeden cayma halinde tüketicinin ve sağlayıcının hakları neler?

Televizyon, internet ve telefon üzere bölümlerde faaliyet gösteren işletmeler, tüketicilere muhakkak hizmetlerini indirim uygulayarak taahhüt karşılığında satmaktadır. Taahhüt mühleti sona ermeden abonelik mukavelesini terk eden tüketiciler için belli yaptırımlar bulunuyor. Taahhüt mühleti boyunca üreticinin sağladığı hizmetten şad olmayan bireyler, bu bahiste lehlerine ve aleyhlerine yasal haklarının ne olduğunu merak ediyor. Abonelik kontratları hangi durumda karşılıksız fesih edilebilir? Dahası, taahhüt mukavelesinden doğan cayma bedeli nasıl hesaplanır?

Cayma bedeli nasıl hesaplanır?

Cayma bedeli hesaplanırken mevcut kontratın mühleti baz alınır. Sağlayıcı firmalar, kullanıcılara 12 ay, 24 ay yahut 36 aylık taahhüt karşılığında kontratlar önerebilir. Bu kontratların ortak yanı, müddet uzadıkça indirim bedelinin artacağıdır. Lakin, bu hizmetten şad olmayıp ayrılmak isterseniz; mukavelenin kaçıncı ayında olduğunuzdan yola çıkılır.

Lakin, ayrılmak istemekteki münasebetiniz daha farklı olabilir. Kontratlardaki yöntem karşılıklı olduğu için karşı taraf, size belirlenen süreçte; bahsi geçen hizmeti (16 Mbps) sağlayamamış olabilir. Pekala, böylesi durumlarda tüketicinin ne üzere yasal hakları var? 

Cayma durumunda tüketici ve üreticinin yasal hakları

Her durumda satın aldığınız hizmetin bir nüshası üretici de, bir nüshası size teslim edilir ve bu kontrat taahhüt boyunca saklanır. Bu nüsha da üretici firmanın talepleri ve sizin beyanınız okunabilir halde belirtilir. Fakat, kontratın dışına çıkabilecek birtakım durumlar da vardır. Abonelik Kontratları Yönetmeliği’nin 8. hususunun 1. fıkrasında bu husus şu halde özetlenmiştir:

Buradan çıkarılması gereken sonuç, taahhüt boyunca her iki tarafında yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Satıcı, hizmet sağlayıp ödemesini almakla; müşteri de hizmet alıp, ödeme yapmakla sorumludur.

Tıpkı hususun 2. fıkrası da vakit zaman sağlayıcı lehine, vakit zaman da tüketici lehine işlemektedir:

Yani, hizmet aldığınız kurum; kontrat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmezse ve siz bunu kayıt altına alırsanız, fiyat ödemenizi gerektirecek rastgele bir durum doğmaz.

Tüketiciyi direkt ilgilendiren ve lehine olan o husus

Tıpkı yönetmeliğin “Dördüncü Bölümü”nde, tüketiciyi ve dolaylı olarak üreticiyi direkt ilgilendiren bir unsur bulunuyor. Yönetmeliğin 14. hususunun 1. ve 2. fıkralarında tüketici hakkı net bir formda gözetleniyor:

14. unsurun 1. fıkrası, a bendi ve b bendinde taahhütlü abonelik sistemi net bir halde tanımlanıyor. Tıpkı hususun ikinci fıkrasında ise, tüketici hakkının hudutları çiziliyor:

Yani, abonelik müddetiniz boyunca sağlayıcı taraf sizi gelişmelerden bilgilendirmekle yükümlü. Sizin isteğiniz olmadan hiçbir değişiklik yapamayacağı üzere bu değişikliklerin aleyhinize olması imkan dahilinde değil. Şayet, bu halde bir sıkıntıyla karşı karşıyaysanız; bu durumu kaydedebildiğiniz takdirde yasal mercilere başvurabilirsiniz.

Tüketici, ne vakit taahhütlü aboneliğini sonlandırabilir?

İlgili yönetmelikte, tüketicinin taahhütlü abonelik mukavelesinden ayrılabileceği duruma da yer verildi. 16. hususun 2. fıkrasında geçen tabir, mukavelenin ne vakit geçersiz olabileceğine ait tüketiciyi bilgilendiriyor:

Yani, kontratınız devam ederken taşınmanız kelam konusu olursa ve sağlayıcı firma, eski mukavelenin dışına çıkacak bir adımda bulunursa, mukavele ilga olur. Öteki bir deyişle, kontrat geçerliliğini yitirir.

Taahhütlü abonelik nasıl sonlandırılır?

Tüketicilerin es geçtiği bir öbür husus de, taahhütlü aboneliğin nasıl sonlandırılacağına ait sürecin nasıl işlediği. Taahhütlü olarak satın aldığınız hizmeti yeni devirde devam ettirmek istemiyorsanız, sağlayıcıyı bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Bu noktada, mukaveleyi imzalayan her iki tarafın sorumlulukları bulunmaktadır. İşte o unsur:

Bir ay evvelce yapacağınız bildirimin ardından, kontratınız 15 gün ile 1 ay aralığında geçerliliğini yitirecektir.

Son olarak, mukavelenizi sona erdirirken kullanabileceğiniz araç ve ortamlar şu biçimde:

  • SMS ile kontratı sona erdirme,

  • Müşteri hizmetleriyle irtibata geçtikten sonra kontratı sona erdirme,

  • Sağlayıcı firmaya dilekçe yahut yazılı metin göndererek iptal ettirme,

  • Sağlayıcı firmanın adresine giderek kontrattan ayrılacağına dair bilgilendirme.

 

Haber7


hack forum gaziantep escort gaziantep escort