Ana Sayfa Siyaset 30 Kasım 2021 89 Görüntüleme

Erbakan’ın ömrünü adadığı o hayali Erdoğan gerçekleştirecek

Haber7 Yayın Koordinatörü İbrahim Günay, “Erbakan’ın ömrünü adadığı o hayali Erdoğan gerçekleştirecek” adlı köşe yazısında, Erdoğan’ın “ekonomik kurtuluş savaşı” benzetmesi üzerinden uygulamaya koyduğu yeni ekonomik programı ve geçmişte Erbakan’ın faiz ile ilgili gayretine dikkat çekti.

İşte Günay’ın yazısının tamamı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzün en büyük hastalığına karşı adını “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” koyduğu önemli bir gayret başlattığını açıkladı.

Evet, bu ülke, faize ve faiz lobilerine karşı bugüne kadar bu türlü bir çabaya yeltenememişti. Bugün başladığımız bu uğraş ister istemez bizi biraz yıpratacak. AK Parti kurmayları, düşük faiz siyaseti ile yatırımın teşvik edileceği ve denenen yeni modelin 5 ay sonra olumlu sonuç vereceğini düşünüyor. Ben 5 ayda faiz savaşından galip çıkabilir miyiz? bilmem, ancak faizsiz bir sistemin mümkün olduğundan kuşkum yok.

Bu topraklarda faizsiz bir sistemin nasıl mümkün olabileceğini birinci sefer Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ağzından duyduk. Hatta o denli ki Necmettin Erbakan’ın siyaset sahnesine atılmasının baş müsebbiplerinden biridir Faiz.

Necmettin Erbakan birinci kere pratik manada faizsiz sistemli sermayedarları bir ortaya getirerek “Gümüş Motor”u kurdu. Ama siyasetin, bürokrasinin ve sermayenin ulusal sanayi ve faizsiz sistem üzerindeki baskıları ile “Gümüş Motor” iflas ettirildi. Erbakan bu durumun sistemsel sorun olduğunu anlayarak kendini siyaset sahnesine atmıştır.

Erbakan Hoca siyasi mesleği boyunca da faiz ile gayret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde başlattığımız bu uğraşın sonunda nasıl bir ekonomik sistem öngörülüyor bilmem fakat ben Erbakan Hoca’nın başındaki modelleri hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyorum.

ERBAKAN’IN FAİZ İLE GAYRETİ

Necmettin Erbakan, Faizi kapitalist sistemin bir eseri olarak görüyordu. Gerçekten Erbakan, faizi kapitalizm nizamın beş sömürü mikrobundan bir tanesi olarak tanımlardı. Erbakan’a nazaran, “Faizci tertip, her türlü ekonomik ve toplumsal tahribatı meydana getirirken gelir dağılımının gitgide bozulmasına, zenginin daha varlıklı, yoksulun daha yoksul olmasına yol açmaktadır” ve “Böylece faizci kapitalist nizam sonuçta ülkeleri ve dünyayı toplumsal patlamalar ve harplere sürüklemektedir.”

FAİZ DURAN BİR PARANIN DEĞERİNİ DÜŞÜRMEKTİR!

Erbakan’a nazaran, faizi zenginler değil yoksullar öder. Zira güçlü malı satarken, bütün faizleri malın üstüne koyar ve hasebiyle alıcı o faizi ödemek zorunda kalır. Ona nazaran, “faiz sonunda yoksulu ezer. Zira masrafa yazılır, yoksul fukaranın aldığı malın üzerine biner. Faiz iktisatta istikrarsızlık doğurur. Faiz nispetinde para her sene otomatikman değerini kaybetmek mecburiyetindedir.”

FAİZ MALİYETLERİ YÜKSELTİR

Erbakan’a nazaran faiz iki türlü sorun getiriyor. Bir tanesi maliyetler içerisine giriyor ve maliyetleri yükseltiyor, bundan ötürü daha ucuza mal olacak bir eser, faizli sistemde daha değerliye mal oluyor. Faizin bir ikinci önemli sorunu da fiyatların her sene artmasını intaç etmesidir. Yani faiz yalnızca bir kez, bir mal üretilirken fiyatı arttırmakla kalmıyor, bütün malların fiyatlarında her sene tekrar arttırıcı rol oynuyor. Diğer bir tabir ile paranın değerini düşürücü rol oynuyor. Paranın değerini düşürmesi de bütün iktisadi hayattaki istikrarsızlığın temelini ve kökünü teşkil ediyor.

ERBAKAN’IN FAİZE KARŞI TEKLİFLERİ

Erbakan’ın faiz ve sistem ile gayretinde MSP periyodu kıymetli yer teşkil eder. MSP, 1973 seçim beyannamesinde faiz sistemine karşı kar paydaşlığı prensibi üzerinde durur. Erbakan, faiz sistemine karşı kar paydaşlığı prensibini öne çıkarmıştır. Bunun için 70’li yıllarda Endüstrileşmeyi gerçekleştirmenin yolu olarak da birinci devlet teşebbüsünün oluşması ve sonrasında kar paydaşlığı prensibine dayanan Bölgesel Kalkınma Şirketlerinin kurulması fikrini ortaya atmaktadır. Bölgesel kalkınma şirketleri teoride kar paydaşlığı sistemiyle nasıl sanayileşilebileceğini ve bölgesel olarak nasıl kalkınmanın sağlanacağını bizlere göstermektedir.

Erbakan’a nazaran, “Bölgesel Kalkınma Şirketleri” bölgede projelerin, etütlerin sağlanmasında faal olacak ve yeni fabrikaların kurulusunda öncü olacaktır. Bu şirketlere bölge sakinleri katılacak ve kurulacak olan endüstriye isteyen ortak olacak, isteyen niteliği gereği istihdam edilecektir. İstihdam edilen ayrıyeten fabrikadan pay sahibi olacaktır. Bu olay kar iştiraki sistemi ile isleyecektir. Devlet kurulacak olan fabrikalara faizsiz kredi verecek ve fabrikanın yol, su, elektrik üzere asli hizmetlerini yerine getirecektir. Kuruluştan sonra fabrika kredi borcunu ödeyecek ve ortaklarına (bölge sakinleri, emekçiler vs.) kar sağlayacaktır. Çıkarı yükselen bölge sakinleri, yeni yatırımlar için Bölgesel Kalkınma Şirketine yönelecektir. Böylece bölgesel kalkınma sağlanacaktır.

Erbakan’ın faize karşı geliştirdiği kar paydaşlığı sistemi bu periyotta endüstrileşme projeleri üzerinden kendini göstermektedir. 39. ve 41. Hükümet ortağı olduğu devirlerde endüstrileşme taahhütleri ile alakalı daha somut siyasetler uyguladığını görmekteyiz. Bu somut siyasetlerde en değerli örneği Devlet Sanayi ve Personel Yatırım Bankası (DESİYAB) oluşturmaktadır. DESİYAB, Endüstrileşmeyi yaymak ve bunun finans kaynağını oluşturmak emeliyle kar iştiraki prensibine dayanan bir kurum, Erbakan’ın faizle çabasında en kıymetli örnektir.

REFAH PARTİSİ VE ADİL NİZAM

Refah Partisi, siyasi ve ekonomik telaffuzunu endüstrileşme yerine liberalizmin de tesiriyle Adil Tertip üzerinden yapmıştır. Adil Nizam, endüstrileşme sürecini anımsatmaktadır. Kar iştiraki prensibine ek olarak Adil Düzen’de üretim paydaşlığı kelam mevzusudur. Adil Ekonomik Tertip, geniş çapta alternatif bir teori olarak ortaya atılmıştır. Bu teori içerisinde iktisatta devletin asılları, para, vergi, kredileşme ve toplumsal güvenlik üzere birçok kriteri barındırmaktadır. Bundan ötürü bu kısımda Erbakan’ın faiz ile çabasında üretimi artırıcı bir etken olan ve faize alternatif faizsiz kredileşme teorisi üzerinde durulacaktır.

Ekonomik olarak adil tertipte; devlete biçilen rol, para, vergilendirme sistemi, kredi asılları ve iştirak, üretim ve ihracat, enflasyon, işsizlik ve toplumsal güvenlik temelleri yer almaktadır. Bu asıllar Adil Ekonomik Tertibin genel çizgilerini oluşturur. Erbakan’a nazaran, bir ekonomik nizamın adil olması 31 temel esas üzerine oturmasıyla mümkündür. Bu 31 temel temelin 3 tanesi genel asıllar olmak üzere, 7 tanesi parayla, 7 tanesi krediyle, 7 tanesi vergiyle, 7 tanesi de toplumsal güvenlikle ilgili temellerdir.

AED’de ekonomik asıllar başlı başına farklı bir sistem görünümü vermektedir. Bu görünümün oluşmasında faizsizlik, üretim, vergi ve para konuları değerli kısıtlardır. Erbakan, iktisatta üretime kıymet vermektedir. Üretim için de finans kaynağı gereklidir. Kapitalist sistemde faizli finans yapısıyla üretimin beslenmesine karşı Erbakan, faizsiz finansla kar iştiraki prensibine dayanarak üretimin artırılacağı fikrini benimsemektedir. Bu sebeple üretim için çeşitli faizsiz kredileşme metotları AED’de sunulmaktadır.

Adil Ekonomik Düzen’de “herkes ne kadar ürettiyse o kadar tüketme hakkına sahiptir” prensibi vardır. Lakin bu sistemde bir kişi ürettiğinden fazla da tüketebilir. Bu kredi sistemiyle mümkündür. Erbakan’ a nazaran kredi, bir kimsenin sonradan geri vermek koşuluyla ve muhakkak kaideler altında süreksiz bir müddet için ürettiğinden daha fazla tüketme hakkı kullanma imkânı olarak tanımlanmaktadır.

Adil Ekonomik Düzen’de 7 türlü kredi imkanı vardır. Bu krediler Erbakan’a nazaran, faizsizdir ve enflasyona sebep olmamaktadır.

REFAH PARTİSİ VE FAİZSİZ BANKALAR ATILIMI

Türkiye’de 1991 yılı genel seçimlerinde “Adil Ekonomik Düze”i seçim sloganı olarak kullanan RP, seçimi kazanması sonucunda adil nizamın kurulacağını vaat etmiştir. RP’nin seçim beyannamesine nazaran, insanlık bir dönüm noktasındadır. Batıl sistemler çökmektedir. Yeni bir bölüm başlamaktadır. Yeni bir dünya kurulacaktır. Bu yeni dünyanın genel düzeni “Hakkı Üstün Tutan” Adil Nizam, Ekonomik tertibi ise Adil Ekonomik Nizam olacaktır. Bu beyannamede iktisat Adil Ekonomik Sistemde belirtildiği üzere üretim yüklü olacak, kalkınma için tekrar endüstrileşme atılımları yapılacak, faizsiz sistem kurularak Müslüman ülkeler ortasında ekonomik birliği sağlayacak faizsiz bankalar kurulacaktır.

DENK BÜTÇE

Refahyol hükümetinin iktisat siyaseti olarak Erbakan, 1997 Bütçesinin hükümet tarafından denkleştirildiğini ve hazırlanan 1997 bütçe tasarısında “Denk Bütçe”nin oluşturulduğunu söz etmektedir. Nitekim Erbakan’ a nazaran, Hükümetin 1997 bütçede faiz ödemeleri 22,5 milyar dolar olacağına 13,8 milyar dolara indirildi. Bütçe açığı 18,382 milyar dolardan”0” a indirildi. Başta faiz ödemeleri olmak üzere yapılan tasarruflar ile bütçe toplamı 55 milyar dolardan 46 milyar dolara indirildi. Faiz dışı bütçe 4 milyar dolar fazladan 14 milyar dolar fazlaya çıkarıldı. Böylelikle, halka ve devlet hizmetlerine 10 milyar dolar ek bir imkan temin edilmiş ve bu iş “Denk Bütçe” ile sağlanmıştır.

Refahyol hükümeti kısa periyotta, karma ekonomik sistemi kullanmış, ekonomik göstergelerde iyileştirmeler sağlamış ve de faizle samimi gayret etmiştir.

*

Özetleyecek olursak Erbakan Hoca, ömrünü faiz ile gayrete adadı. Siyasi mesleği boyunca yaşadığı onca tehdit, yasak ve darbelere karşın faiz lobileri ile çabasından vaz geçmedi. Faizsiz bir sistemin olabileceğinin en hoş örneği, Erbakan Hoca’nın kısıtlı imkanlarla yapmaya çalıştıkları olsa gerek.

*

Hiç kuşkum yok ki 1950’lilerden vefatına kadar faizin olmadığı bir iktisat hayal eden ve bürokrasiden siyasete her alanda bu çabayı veren Erbakan’ın Hoca’nın hayalini gerçekleştirmek için verilen bu çabanın sonunda kazanan “TÜRKİYE” olacak.

Kalın sağlıcakla…

[email protected]

Twitter: ibrahimgny7

KAYNAK: DOĞUMUNUN 90. YILINDA ERBAKAN (s.349-374)

Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları

KAYNAK: HABER7

Haber7


hack forum warez forum hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare